Dezinfekční gel na ruce

83,00 Kč
S DPH

Gel na dezinfekci rukou, účinný na bakterie a viry. Ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody s biocidním účinkem.

  • Eliminuje až 99,9 % virů, bakterií, mikrobů a hub
  • Prokázána eliminace účinku přípravku na bakterie E-coli, Salmoelle, Herpes virus, Listeria virus chřipky, Staphylococcus aureus
  • Má hypoalergenní složení bez parabenů (konzervantů)

Bezpečností list

Dávkovač s pumpičkou za příplatek 20 Kč/ks - napište prosím do poznámky

Objem
Počet

  • Zásady zabezpečení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka) Zásady zabezpečení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
  • Zásady doručení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka) Zásady doručení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
  • Zásady vrácení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka) Zásady vrácení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
Dezinfekční gely a roztoky na ruce

99,9% účinnost proti virům a bakteriím

Dezinfekční gely a roztoky na ruce

Vše skladem

Dezinfekční gely a roztoky na ruce

Dodání do 1 - 3 pracovních dní

Gel na dezinfekci rukou, účinný na bakterie a viry

Účinné látky: ethanol 800 ml/l,peroxidvodíku 1,26 ml/l

Pouze ke spotřebitelskému použití. Přípravek není určen k použití při poskytování zdravotních služeb. Není vhodné pro děti do 3 let.

Návod k použití: Použijte dostatečné množství, aby pokrylo celou plochu kůže (alespoň 3 ml na každou ruku). Naneste na dlaně a rozetřete po celém povrchu rukou, kolem nehtů, do všech záhybů a na zápěstí. Nepoužívejte častěji než 10 krát denně. Nepoužívejte na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

Varování: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr jako nebezpečný odpad.

První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při požití nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody. Vyhledejte lékařské ošetření.

Skladovatelnost 12 měsíců. Skladujte v původním obalu při teplotách do 30 °C.

49 ks